Zarządzanie najmem

Kompleksowe zarządzanie Twoją nieruchomością

Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów oraz o komfort najmujących.

 

Maksymalizacja przychodów z najmu

Dbamy o to, żeby twoje nieruchomości przynosiły maksymalny zysk. Na bieżąco monitorujemy ceny i pozostałe czynniki determinujące stawki na rynku nieruchomości.

Twój dom w bezpiecznych rękach

Monitorujemy opłaty, pomagamy w organizacji remontów, sprawdzamy stan mieszkania po najemcach oraz w trakcie trwania najmu

Home Staging

Pomagamy urządzić mieszkanie, dom lub lokal pod wynajem, tak abyś mógł osiągnąć większy zysk z nieruchomości. Dzięki profesjonalnym zdjęciom wydobywamy z Twojej inwestycji to co najlepsze.

1.

W pierwszym etapie przygotowujemy mieszkania naszych klientów do wynajęcia. Wiąże się to z oceną mieszkania, skompletowaniem i sprawdzeniem wszystkich, niezbędnych dokumentów, inwentaryzacją czyli spisaniem wszystkiego co jest na stanie wynajmowanego lokalu.

 

2.

Następnie określamy profil najemcy i ustalamy cenę najmu na podstawie analizy cen rynkowych oraz naszego wieloletniego doświadczenia.

3.

Przygotowujemy mieszkanie pod prezentację, wykonujemy sesję zdjęciową i przygotowujemy atrakcyjną ofertę najmu. W razie potrzeby przeprowadzamy drobne naprawy,  aranżujemy wnętrze w celu uatrakcyjnienia oferty.

 

4.

Przeprowadzamy rozmowy z potencjalnymi najemcami i wybieramy tych, którzy spełniają wskazane przez Ciebie warunki.

 

5.

W ostatnim etapie przekazujemy mieszkanie nowym lokatorom. Zapewnimy bezpieczeństwo prawne właściciela zawierając optymalną umowę z najemcą. W trakcie trwania umowy, kontrolujemy stan lokalu, monitorujemy rozliczenia z tytułu najmu, mediów, czynszu.

 

7.

Po zakończeniu umowy najmu, odbieramy lokal i weryfikujemy stan mieszkania na podstawie wykonanej inwentaryzacji.